Dnia 14.01.2022r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej na trasie Brzuze – Huta Chojno w miejscowości Piskorczyn.

Koszt tej inwestycji wyniósł prawie milion złotych. Na realizację tego zadania pozyskano 50% dofinasowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostała część kwoty została sfinansowana z budżetu powiatu rypińskiego oraz budżetu gminy Brzuze.

W uroczystości udział wzięli: wicewojewoda Józef Ramlau, w imieniu minister Anny Gembickiej Arkadiusz Orłowski, starosta rypiński Jarosław Sochacki, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Cegłowski, członek Zarządu Powiatu Paweł Sobierajski, radne Rady Powiatu Jagoda Grajkowska i Danuta Tyraj, radni Rady Powiatu Leszek Krajnik i Rafał Zglinicki, wójt gminy Brzuze Jan Koprowski, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Budziński, radny gminy Brzuze Mirosław Ozimkowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Piotr Pawłowski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Andrzej Kurda oraz sołtys wsi Piskorczyn Zenon Cieszyński.

Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie rypińskim to jeden z priorytetów, jakie władze powiatu postawiły sobie na początku kadencji. Dzięki dofinansowaniom z rządowych programów, a także współpracy z gminami, realizacja zaplanowanych inwestycji jest możliwa, a przede wszystkim zwiększa się bezpieczeństwo naszych mieszkańców.