Dnia 28.12.2021 r. pomiędzy starostą rypińskim Jarosławem Sochackim, burmistrzem miasta Rypin Pawłem Grzybowskim oraz prezesem zarządu fundacji „Pokolenie Mocy”, a także Prezydentem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Malinowskim został podpisany List Intencyjny dotyczący współpracy, przy zorganizowaniu wydarzenia pn. „Pokolenie Mocy – Rypin 2022”, które odbędzie się w ostatnim tygodniu czerwca 2022 roku.

Celem wydarzenia jest wspólna integracja osób, którzy chcą być aktywni społecznie, poszerzać swoje zainteresowania oraz aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym.

Organizacja tego wydarzenia może sprowadzić do naszego powiatu, miasta oraz sąsiadujących miejscowości wielu turystów dla których zostanie przygotowana moc atrakcji.

Podpisanie Listu Intencyjnego to wyrażenie woli współpracy przy tym przedsięwzięciu między przedstawicielami władz powiatu, miasta oraz fundacji.

Jesteśmy przekonani, że bogactwo przyrodnicze, kulturalne oraz rekreacyjne zachęci wiele osób do odwiedzenia nas w czerwcu, 2022 roku.

My już dziś serdecznie zapraszamy wszystkie Uniwersytety Trzeciego Wieku, Uniwersytety Każdego Wieku, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora oraz wszystkich chętnych mieszkańców.