Dnia 15.12.2021 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie podczas sesji Rady Powiatu zostały wręczone listy gratulacyjne dla uczniów, którzy otrzymali w tym roku stypendia Jana Pawła II.

Stypendium ufundowane jest przez radnych Rady Powiatu oraz z części budżetu powiatu, a przyznawane jest dla uczniów, którzy są laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, centralnym i międzynarodowym, osiągający dobre wyniki w nauce i zachowaniu.

Stypendium Jana Pawła II otrzymało w sumie ośmioro uczniów z Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 3.

Radni, którzy ufundowali stypendia dla uczniów: Krzysztof Cegłowski, Piotr Czarnecki, Jacek Furman, Jagoda Grajkowska, Maciej Grzybowski, Monika Kalinowska, Ziemowit Kłosowski, Leszek Krajnik, Piotr Makowski, Barbara Nowakowska, Hanna Pawlak, Paweł Sobierajski, Krzysztof Szalkowski, Rafał Zglinicki.

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom. Życzymy kolejnych sukcesów i dobrych wyników w nauce.