Dnia 12.11.2021 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie została podpisana umowa na przebudowę przejść dla pieszych na drogach, którymi zarządza powiat rypiński. Przebudowane zostaną przejścia dla pieszych na ulicy 3 Maja i ulicy Młyńskiej w Rypinie, w Sosnowie oraz Nadrożu.

Na ul. 3 Maja w Rypinie powstanie wyniesione przejście dla pieszych w postaci płytowego progu zwalniającego. Na tej ulicy, jak i na ulicy Młyńskiej powstaną także specjalne nawierzchnie chodnika z wypustkami ułatwiającymi poruszanie się osób niewidomych, radarowy wyświetlacz prędkości zasilany energią słoneczną oraz punktowe elementy świetlne przed przejściami.

W każdym miejscu pojawią się lampy drogowe, które odpowiednio oświetlą przejścia. Wykonane zostaną także oznakowania ostrzegawcze „dzieci” dla kierowców i wszystkich podróżujących.

Koszt remontów przejść dla pieszych to ponad 275 tys. złotych, a zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poprzez 75% wsparcie w pokryciu kosztów inwestycji. Wykonawcą została firma Gepard Rafał Konieczki ze Świecia.

W podpisaniu umowy uczestniczyli starosta rypiński Jarosław Sochacki, członek Zarządu Powiatu Monika Kalinowska, radna Hanna Pawlak i Barbara Nowakowska, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Piotr Pawłowski oraz wykonawca inwestycji.

To działania przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży, które uczęszczają do szkół. Remontując przejścia dla pieszych poprawiamy bezpieczeństwo przechodniów, ale także kierowców, którzy będą mieli możliwość szybszego dostrzeżenia osób przechodzących przez jezdnię.