Projekt Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu realizowany jest przez Powiat Włocławski we współpracy (partnerstwie)  z Powiatem Rypińskim i Syntea w okresie: 1 czerwiec 2020r. – 30 czerwca 2023r.

Budżet projektu: 17 439 136,00zł

Obszar realizacji: województwo kujawsko – pomorskie w tym podregion grudziądzki i włocławski.

Cel projektu:

Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 3200 osób dorosłych (w tym min. 52% kobiet) w wieku 18-65 lat z woj. kujawsko-pomorskiego, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zewnętrzną certyfikacją do końca 2022 r.

Grupa docelowa:

Osoby dorosłe w wieku 18-65 lat, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia.

Tematy kursów:

 • Montowanie stolarki budowlanej
 • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
 • Prowadzenie obsługi biura
 • Projektowanie grafiki komputerowej
 • Tworzenie witryn internetowych
 • Serwis napojów mieszanych i alkoholi
 • Prawo jazdy kategoria C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
 • Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Diagnosta samochodowy
 • Logistyk
 • Florysta
 • Trener personalny
 • Prowadzenie Spraw Kadrowo – Placowych
 • Obsługa kas fiskalnych

Projekt Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, działanie 10.4 Edukacja Dorosłych,
poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy

 

Lider Projektu

Powiat włocławski
                             ul. Cyganka 28, 87 – 800 Włocławek
                             Przejdź do: powiat włocławski

Partnerzy Projektu

Powiat rypiński
                             ul. Warszawska 38, 87 – 500 Rypin
                             Przejdź do: powiat rypiński

Syntea SA rozpoczęła działalność na rynku w 2003 roku budując swoja pozycję od niewielkiej wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych firmy edukacyjnej po organizację dostarczającą kompleksowe wsparcie edukacyjne i konsultingowe w zakresie technologii informacyjnych oraz usług kompetencyjnych. syntea.pl

 

Więcej informacji : https://projekty.syntea.pl/nowe-kwalifikacje-i-dodatkowe-uprawnienia-motorem-rozwoju-mieszkancow-regionu/