Informacja o XXXIV Sesja Rady Powiatu w Rypinie

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038)

 

zwołuję

XXXIV sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 14 lipca (środa) 2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XXXIV sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 (projekt uchwały – druk nr 1),

b) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2021-2024 (projekt uchwały – druk nr 2).

4. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                    Krzysztof Cegłowski