facebook
zadaj pytanie Staroście

21 lut
2019

Nabory do komisji konkursowych

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 3/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia należy składać na formularzu znajdującym się w załączeniu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie przy    ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin w sekretariacie (II piętro). Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia zgłoszenia do urzędu.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 3/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych”

Termin składania dokumentów – do 1.03.2019 roku do godziny 14.00.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 4/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie kultury.

Zgłoszenia należy składać na formularzu znajdującym się w załączeniu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie przy    ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin w sekretariacie (II piętro). Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia zgłoszenia do urzędu.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 4/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie kultury”

Termin składania dokumentów – do 1.03.2019 roku do godziny 14.00.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy