Rozstrzygnięcia konkursów za zadania publiczne

Zarząd Powiatu w Rypinie na posiedzeniach w dniach 26 kwietnia 2021 roku oraz 30 kwietnia 2021 roku podjął uchwały w sprawie wyboru ofert w następujących otwartych konkursach ofert:

– konkursie ofert nr 3/2021 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych,

– konkursie ofert nr 2/2021 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”.

Z podmiotami, których oferty zostały wybrane w konkursie zostaną podpisane umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych.

Uchwały Zarządu Powiatu w Rypinie w sprawie wyboru ofert w załączeniu poniżej.

Uchwała nr 383/2021 – zdrowie

Lista ofert - zdrowie

Uchwała nr 387/2021 - sport dzieci i młodzieży

Lista ofert – sport dzieci i młodzieży