facebook
zadaj pytanie Staroście

24 sty
2019

Dziś w Starostwie Powiatowym w Rypinie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Spotkanie dotyczyło zatwierdzenia sprawozdania z realizacji strategi ORSG Powiatu Rypińskiego na lata 2014-2020. Omówiono również zmiany w Strategii, które zostaną wprowadzone uchwałą. W imieniu Starosty Rypińskiego Jarosława Sochackiego spotkanie poprowadził Wicestarosta Rypiński Piotr Czarnecki. Obecni byli także: Burmistrz Miasta Rypin oraz Wójtowie Gmin.