facebook
zadaj pytanie Staroście

10 sty
2019

9 stycznia 2018r. w Rypińskim Domu Kultury odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. KSRR jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa. Strategia ta jest zbiorem wspólnych wartości, zasad współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw.

Nasze miasto jako jedyne w województwie kujawsko - pomorskim zostało wybrane do przeprowadzenie krajowych konsultacji. Oprócz Rypina podobne spotkania odbywają się w takich miastach jak: Warszawa, Wrocław, Katowice i Gdynia. Konferencje regionalne stanowią dla przedstawicieli samorządów, województw, powiatów i gmin oraz innych partnerów społeczno – gospodarczych forum dyskusyjne nad zaproponowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju kształtem polityki regionalnej do 2030 roku. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, poseł Joanna Borowiak, poseł Iwona Michałek, Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski Józef Ramlau, Marszałek Województwa kujawsko - pomorskiego Piotr Całbecki, Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski. W spotkaniu wziął udział także Wicestarosta Rypiński Piotr Czarnecki, oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Rypinie. Spotkanie konsultacyjne odbyło się w formie debaty, podczas której zebrani mieli możliwość zadawania pytań.