facebook
zadaj pytanie Staroście

09 sty
2019

Dziś w Starostwie Powiatowym w Rypinie została podpisana umowa w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowa dotyczy pozyskania danych do rejestrów baz BDOT500 i GESUT. Została zawarta między Powiatem Rypińskim, a Spółką GCPS. Umowę podpisał Starosta Rypiński Jarosław Sochacki oraz Wicestarosta Piotr Czarnecki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Barbary Małeckiej.
Termin ustalenia umowy:
1) rozpoczęcie – od dnia zawarcia umowy,
2) zakończenie – do dnia 31-05-2021 r.
3) Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie brutto w wysokości 1.200.000,00 zł.