facebook
zadaj pytanie Staroście

08 sty
2019

3 stycznia, w Sali Kryształowej Restauracji „Modrzewiowa” w Starorypinie, odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne, którego organizatorami są Starostwo Powiatowe w Rypinie, Urząd Miasta Rypin i Rypiński Oddział Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.

W spotkaniu, które stało się już swoistą tradycją, udział biorą m.in. przedstawiciele rządu i parlamentu, samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przedsiębiorcy, duchowieństwo, rolnicy, przedstawiciele instytucji oraz członkowie organizacji.
W tym roku na zaproszenie odpowiedzieli m.in.: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Joanna Borowiak, Sekretarz Prezesa Rady Ministrów Anna Gembicka, Wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, Przewodniczący Sejmiku Województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober, Radna Sejmiku Województwa Małgorzata Taranowicz, Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. mgr inż. Janusz Halak, Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta Golubsko - Dobrzyński Danuta Malecka, wicestarosta Piotr Czarnecki, Członkowie Zarządu Powiatu oraz radni powiatowi. Przewodniczący Rady Miasta Sławomir Malinowski oraz Radni Miejscy, członkowie Zarządu Powiatu oraz Radni Powiatowi, ks. infułat Marek Smogorzewski -proboszcz parafii św. St. Kostki, ks. kanonik Andrzej Krasiński – proboszcz parafii św. Trójcy w Rypinie, Pastor Dawid Mendrok – proboszcz parafii ewangelicko-augsburgskiej w Rypinie, ks. Tadeusz Zaborny – były proboszcz parafii św. Trójcy, Wójt Gminy Rypin Janusz Tyburski, Wójt Gminy Osiek Paweł Chudy, Wójt Gminy Skrwilno Dariusz Kolczyński, Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, przewodniczący i Radni Rad Gmin, Sołtysi, Komendant Powiatowy Policji młodszy insp. Paweł Cichacki, Komendant PSP starszy bryg. Grzegorz Łydkowski, kombatanci, dyrektorzy i kierownicy instytucji państwowych, jednostek miejskich i powiatowych, służby mundurowe oraz przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, rolnicy oraz przedstawiciele kół łowieckich i różnych organizacji pozarządowych.


 

Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć program artystyczny przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie, przygotowany przez nauczycieli: Wiolettę Romanowską, Jarosława Brzezickiego i Sylwestra Ziomka.
Gospodarze wieczoru: Jarosław Sochacki - starosta rypiński, Paweł Grzybowski - burmistrz miasta Rypin oraz Zbigniew Wiśniewski - prezes rypińskiego oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej serdecznie podziękowali za liczną obecność w tym dniu i wspólnie spędzony czas, a następnie złożyli obecnym na sali i wszystkim mieszkańcom powiatu najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne.
Podsumowali zrealizowane inwestycje, podkreślali znaczenie współpracy pomiędzy władzami województwa, powiatu, miasta i gmin oraz przedsiębiorcami i instytucjami. Głos zabrali także goście, którzy podkreślali zaangażowanie samorządów w rozwój regionu pod względem społecznym, infrastruktury drogowej czy przedsiębiorczości, co jest możliwe dzięki widocznemu porozumieniu i chęci pracy na rzecz mieszkańców.