facebook
zadaj pytanie Staroście

08 sty
2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie zaprasza do udziału w projekcie partnerskim „ Rodzina w Centrum II"
 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.
Utworzone Centrum Wspierania Rodzin w naszym powiecie oferuje:
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne: psychologiczne, pedagogiczne, prawne, psychiatryczne; mediacje rodzinne; terapię indywidualną i grupową;
- warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie oraz zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów; warsztaty socjoterapeutyczne;
- szkolenie wolontariuszy, superwizję rodzin zastępczych; grupę wsparcia, warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępcza.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zapraszamy zainteresowane osoby
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
ul. Warszawska 38 A Rypin
nr. tel. 54-280 36-41
e-mail: pcprrypin@poczta.fm