facebook
zadaj pytanie Staroście

08 sty
2019

Dnia 7 stycznia w sali konferencyjnej Rypińskiego Centrum Sportu odbyła się narada dyrektorów szkół z delegatury we Włocławku. Spotkanie poprowadzili wizytatorzy Kuratorium Oświaty z Bydgoszczy.

 

Spotkanie poprowadzili wizytatorzy Kuratorium Oświaty z Bydgoszczy: , Marek Korytowski, Mirosława Leszczyńska oraz Małgorzata Gontarek. Spotkanie miało na celu przedstawienie zmian w zakresie:
- Prawa Oświatowego,
- Ustawy o systemie oświaty
- Karty Nauczyciela.
W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy z rypińskich szkół oraz dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Katarzyna Szczęsny.