Rozpoczęła się budowa drogi powiatowej Rogowo - Wymyślin

W ramach przebudowy zostanie wykonane m.in.

  • położenie nowego asfaltu
  • budowa odcinków chodników
  • poszerzenie nawierzchni jezdni do szerokości 5,5 m
  • budowa zatok postojowych
  • przebudowa skrzyżowania z droga powiatową i drogami gminnymi
  • wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci m. in. oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych.
  • wykonanie poszerzenia i wzmocnienia geosiatką starej i nowej konstrukcji.

Całkowity koszt inwestycji to 1 064 385,67 zł, a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to aż 543 908,00 zł.

Powiat rypiński przeznaczył na ten cel 326 345,50 zł, a Gmina Rogowo 217 563,67 zł.