facebook
zadaj pytanie Staroście

03 gru
2018

Rozstrzygnięcie konkursu nr 5/2018

Uchwałą nr 1/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 30 listopada 2018 roku wybrana została do realizacji oferta w otwartym konkursie ofert nr 5/2018 na powierzenie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2019 roku. Uchwała z informacją na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatrypiński.pl w zakładce aktualności na stronie internetowej www.powiatrypinski.pl w zakładce aktualności oraz wywieszona zostały na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Rypinie