facebook
zadaj pytanie Staroście

23 lis
2018

22 listopada br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie odbył się uroczysty apel z okazji mianowania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Andrzeja Góreckiego oraz przyjęcia obowiązków Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Rypinie przez mł. bryg. Dariusza Łęgosza.

W uroczystości udział wzięli m.in.: nadbryg. Janusz Halak – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Jacek Kaczmarek - Zastępca Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Robert Wiśniewski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, Tomasz Łapisz - Dyrektor Biura Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Paweł Grzybowski – Burmistrz Miasta Rypin, Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk, a także przedstawiciele służb mundurowych i organizacji działających na terenie naszej wspólnoty. Samorząd powiatowy w tym dniu reprezentowali: Starosta Rypiński Jarosław Sochacki, wicestarosta Piotr Czarnecki oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Rypinie Krzysztof Cegłowski.

Wydarzenie było również okazją do uhonorowania ogniomistrza Radosława Fodorowskiego, który otrzymał awans na wyższy stopień służbowy za wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych i szczególne osiągnięcia w służbie. Z kolei nagrodę pieniężną kujawsko - pomorskiego komendanta wojewódzkiego przyznano st. asp. Krzysztofowi Filipskiemu.

W trakcie uroczystości nastąpiło przekazanie łodzi ratowniczej wraz z przyczepą i silnikiem zaburtowym dla jednostki OSP w Długiem, którą zakupiono dzięki wsparciu środków finansowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akt przekazania prezesowi jednostki dh Leszkowi Gurzkowskiemu wręczył Kujawsko - Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak, wspólnie z Dyrektorem Biura Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Tomaszem Łapiszem oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie st. bryg. Grzegorzem Łydkowskim.