♦️Zachęcamy dzieci i młodzież w czasie ferii zimowych do udziału #FerieBezNudy. Program opracowany przez Fundacje LOTTO im. Haliny Konopackiej, której fundatorem jest Totalizator Sportowy.

#FerieBezNudy to akcja mająca na celu wsparcie rodziców i opiekunów w zorganizowaniu czasu wolnego w domu z wykorzystaniem nowoczesnej platformy internetowej www.feriebeznudy.pl. Partnerem tej inicjatywy jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Harmonogram zajęć oraz dostępne treści można znaleźć na www.feriebeznudy.pl.