ALERT RCB - Strefa żółta

 

RCB - KORONAWIRUS - w związku z wyznaczeniem nowych stref i obostrzeń do użytkowników telefonów komórkowych na terenie wszystkich województw z powiatami strefy żółtej zostanie rozesłany ALERT RCB z informacja o zaleceniach. Szczegóły: https://www.gov.pl/obostrzenia