sala

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2020 r., poz. 920)

zwołuję

 

XXII sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 30 września (środa) 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38,
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XXII sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Uroczyste wręczenie odznaczeń dla pracowników.

3. Sprawy organizacyjne:

    a) stwierdzenie kworum,

    b) przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Powiatu w Rypinie.

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego SP ZOZ z siedzibą w Rypinie za 2019 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie za 2019 rok (projekt uchwały – druk nr 1).

6. Przedstawienie informacji z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Rypinie za I półrocze 2020 r.

7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego za I półrocze 2020 r.

8. Podjęcie uchwał:

    a) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2020r. (projekt uchwały – druk nr 2),

   b) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020-2024 (projekt uchwały – druk nr 3).

9. Zamknięcie obrad sesji.