Wypłaty refundacji kosztów dojazdu oraz potwierdzenia nabycia kompetencji

W związku z zakończeniem wakacyjnych staży zawodowych w ramach projektu pt. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja”, pragniemy poinformować uczniów odbywających staże o możliwości osobistego odbioru (za okazaniem dokumentu tożsamości) refundacji kosztów dojazdu na staże na podstawie złożonych wniosków.

Wypłaty refundacji odbywać się będą od 16 września 2020 roku od godz. 11.00 w kasie Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz w każdy kolejny dzień do 25 września 2020 r. do godz. 14.00.  Osoby, które ukończyły staż mogą również odbierać potwierdzenia nabycia kompetencji – uczniowie w szkołach u koordynatorów szkolnych, absolwenci w biurze nr 115 w Starostwie Powiatowym w Rypinie.