Koronawirus w powiecie rypińskim
Stan na dzień 22 marca 2020 r.


0 - osoby zakażone,
23- liczba prób ujemnych
2– liczba prób w oczekiwaniu na wynik
109 – liczba osób objętych kwarantanną
167 - osoby objęte nadzorem sanitarnym epidemiologicznym