Podczas sesji Starosta Rypiński Jarosław Sochacki wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Krzysztofem Cegłowskim złożyli Tomaszowi Kalichowi oraz przedstawicielom Uczniowskiego Klubu Sportowego „Cykliści Rypin” gratulacje w związku z 5-leciem działalności klubu.

W ramach podziękowań za wspieranie młodzieży w rozwijaniu ich pasji rowerowej na ręce Pana Tomasza złożono symboliczny upominek.
Gratulacje otrzymała także Pani Jolanta Szablicka – Sochacka Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie. Powiatowy Urząd Pracy otrzymał nagrodę i wyróżnienie przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlenę Maląg za uzyskanie w 2019 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych.


 

Na sesji słowa podziękowania przekazano także nowej dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie pani Annie Wilkanowskiej pełniącej obowiązki dyrektora oraz zastępcy dyrektora ds.medycznych Panu Markowi Bruzdowiczowi.