W Starostwie Powiatowym w Rypinie została podpisana umowa na świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Rypińskiego. Umowę z Prezesem Zarządu Kujawsko – Pomorskiego Transportu Samochodowego Tomaszem Ficem, podpisali: Starosta Rypiński Jarosław Sochacki, Wicestarosta Piotr Czarnecki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Joanny Fabiszewskiej.

 

Zgodnie z umową od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostały następujące linie komunikacyjne:
✅Rypin-Skudzawy-Skrwilno-Przywitowo-Rypin
✅Rypin-Stępowo-Przywitowo-Zofiewo
✅Rypin-Trąbin-Radziki Duże-Długie-Rypin
✅Rypin-Borzymin-Somsiory-Żałe-Balin-Rypin
✅Rypin-Zakrocz-Wierzchowiska-Rogowo-Lasoty-Kowalki-Rypin
✅Rypin-Nadróż-Somsiory-Żałe-Ostrowite-Rypin

Na to zadanie powiat przeznaczył 281 640,70 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych to 82 835,50 zł.