Spotkanie poświęcone otwartym konkursom ofert dla organizacji pozarządowych

Starosta Rypiński Jarosław Sochacki serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji - prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Rypińskiego), na spotkanie szkoleniowe, poświęcone wyjaśnieniu założeń oraz procedur w związku z ogłaszanymi i planowanymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2020 roku.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 r. (środa), początek godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38,  mała sala konferencyjna nr 206 na II piętrze.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z przyjętym rocznym programem współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi, w 2020 roku realizowane będą między innymi zadania publiczne w następujących obszarach:

- ratownictwa i ochrony ludności (konkurs będzie ogłoszony niebawem),

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „Sport dzieci i młodzieży” (konkurs będzie  ogłoszony niebawem),

- ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych (planowany konkurs),

- kultury (planowany konkurs).

Szkolenie dotyczyć będzie konkursów ogłaszanych w dwóch pierwszych obszarach zadań publicznych i adresowane jest przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w otwartych konkursach ofert.

W sprawach dotyczących konkursów oraz spotkania należy kontaktować się z Wydziałem Organizacyjnym, tel. 54 280 24 32 wew. 109, e-mail: organizacyjny@powiatrypinski.pl