W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Rypinie została podpisana umowa na realizację kolejnej inwestycji drogowej. Tym razem przebudowana zostanie ulica Piaski na odcinku od skrzyżowania do granicy miasta -713 metrów.

 

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie. Umowę podpisali: Starosta Rypiński Jarosław Sochacki, Prezes Zarządu PRD Spółka z o.o. w Lipnie Andrzej Kurda, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie Piotr Pawłowski. W ramach zadania wykonane zostaną:

- 2 warstwy bitumiczne wzmocnione geosiatką,

- ścieżka rowerowa z chodnikiem;

- regulacja studzienek;

- budowa nowego chodnika po lewej stronie jezdni w kierunku Wąpielska.

Wartość brutto zadania 1 277 450, 33 zł. Termin zakończenia prac – 30 listopada br.