5 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Rypinie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rypiński Jarosław Sochacki. W spotkaniu tym udział wzięli m.in: Burmistrz Miasta Rypin, Wójtowie, gminni koordynatorzy ds. ASF, prezesi kół łowieckich oraz przedstawiciel nadleśnictwa w Skrwilnie.

Tematem posiedzenia była aktualna ocena sytuacji w zakresie zagrożenia chorobą Afrykańskiego Pomoru Świń oraz wprowadzanie nowych działań profilaktyczno-informacyjnych w obszarze bioasekuracji.
Powiatowy Lekarz Weterynarii Jacek Pilarski omówił skalę problemu oraz skutki społeczne i gospodarcze dla województwa i powiatu, wynikające z zagrożenia przeniesienia wirusa ASF do gospodarstw specjalizujących się w hodowli trzody chlewnej. Przedstawił szereg działań podejmowanych przez weterynarię w obszarze profilaktyki. Podkreślił konieczność działań nakierunkowanych na podnoszenie świadomości i odpowiedzialności rolników w tym zakresie. W dalszej części posiedzenia została przedstawiona sytuacja dotycząca odstrzałów dzików oraz współpracy z kołami łowieckimi w tym zakresie.
Starosta Rypiński Jarosław Sochacki podsumował spotkanie podkreślając, jak ważną rolę mają do odegrania przedstawiciele samorządów w realizacji przedsięwzięc mających ograniczyć ryzyko wystąpienia ASF na obszarze powiatu.
W czasie trwania spotkania przekazano materiały informacyjne na temat bioasekuracji przedstawicielom samorządów.