Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Rypinie przy ul. dr Franciszka Dłutka i Mławskiej.

Informacja