Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie w związku z licznymi nieprawdziwymi doniesieniami w mediach społecznościowych, informuje, że nie zamyka ani nie zamknął żadnego z oddziałów szpitalnych. Na oddziale dziecięcym w dniach od poniedziałku 24 czerwca do piątku 28 czerwca do godziny 15 z powodu usprawiedliwionej nieobecności lekarza pediatry, wstrzymano czasowo przyjęcia na oddział dziecięcy, nie było także możliwości realizacji porodów. Jest nam niezmiernie przykro z powodu utrudnień. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie podejmuje wszelkie działania mające na celu prawidłowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a nadrzędną misją w działalności Szpitala jest ratowanie życia i zdrowia pacjentów.

Brak danych. Zapraszamy wkrótce.