21 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Rypinie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Zgodnie z decyzją nr 3365/KADR Ministra Obrony
Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka z dnia 12 grudnia 2018 roku, uhonorowano medalami "Za zasługi dla obronności kraju", rodziców, których przynajmniej troje dzieci pełniło czynną i wzorową służbę wojskową dla dobra Ojczyzny.

Medale otrzymało 11 rodzin z naszego Powiatu, z następujących gmin - Brzuze, Rogowo oraz Wąpielsk. Medale wręczali: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk dyplomowany Tomasz Dominikowski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Brodnicy ppłk Andrzej Makowski oraz Starosta Rypiński Jarosław Sochacki. Był to bardzo wzruszający moment dla wszystkich wyróżnionych. Starosta Rypiński podziękował rodzicom za trud wychowania swoich dzieci w duchu patriotyzmu oraz za przekazywane im od wielu lat wartości, tj.honor, odwaga i poświęcenie. Jak powiedział Bolesław Prus: „Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa”.