8 czerwca br. obchody 20-lecia Powiatu Rypińskiego rozpoczęły się od pokazu pirotechnicznego przygotowanego przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Następnie na placu przy ul. Nowy Rynek odbyła się dalsza część uroczystości, gdzie miały miejsce prezentacje szkół, występy lokalnych artystów, a także zostali uhonorowani pracownicy jednostek powiatowych z najdłuższym stażem pracy.

Podczas uroczystości była obecna Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Anna Gembicka oraz Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski. Starosta Rypiński Jarosław Sochacki wyróżnił także przedstawicieli rządu okolicznościowymi statuetkami "Przyjaciel Powiatu", za dotychczasową współpracę i wsparcie dla regionu. Część artystyczną wczorajszych obchodów rozpoczął koncert zespołu Power Play, który bardzo licznie zgromadził przed sceną mieszańców naszego Powiatu. Następnie wystąpił zespół Eratox, a po nim grupa Veegas. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w uroczyste obchody 20-lecia Powiatu Rypińskiego. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Partnerów i Sponsorów tego znamienitego wydarzenia, bez których uroczystości 20-lecia powiatu nie mogły by się odbyć