Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie rozpoczęta

04 lip 2019

Ruszyły prace budowlane związane z przebudową i rozbudową bazy dydaktycznej służącej kształceniu zawodowemu w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Do nowopowstałych klasopracowni trafi zakupione w ramach projektu wyposażenie. Inwestycja kosztować będzie nieco ponad 1,7 mln zł, z czego 1,5 mln zł to pozyskane przez Powiat Rypiński  środki unijne.

czytaj więcej

STAŻE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

04 lip 2019

Już za kilkanaście dni 73 uczniów rozpocznie czterotygodniowy staż zawodowy, realizowany w ramach projektu unijnego „Dobry zawód – Lepsza przyszłość”.

Etap rozmów rekrutacyjnych, w wyniku których wyłoniono grupę tegorocznych stażystów, zakończył się w ostatnich dniach maja. W skład komisji rekrutacyjnych odpowiedzialnych za dokonanie wyboru stażystów weszli przedstawiciele Zespołu Zarządzającego projektem, szkół oraz pracodawców i przedsiębiorców. Posiedzenia komisji były okazją do poznania potencjalnych kandydatów i ich motywacji do podjęcia wakacyjnej pracy.

czytaj więcej

UTRUDNIENIA W RUCHU!

02 lip 2019

Trwa realizacja inwestycji drogowej na ul. Mleczarskiej polegająca na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 2208C Starorypin – Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica”. Wykonawca robót, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie informuje, iż przechodzi do kolejnego etapu robót, którym jest rozbiórka mostu oraz budowa przepustu na rzece Rypienica.
W związku z powyższym od dnia 08.07.2019r. ul. Mleczarska zostanie zamknięta. W zamian zostanie wprowadzony objazd prowadzący od strony DW 534 (trasa Golub-Dobrzyń – Rypin), tj. kolejno ulicami:
Kościuszki, Powstania Styczniowego, Plac Sienkiewicza, Rondo, Piłsudskiego
oraz od DW 560 (trasa Brodnica – Sierpc), tj. kolejno ulicami:
Piłsudskiego, Rondo, Plac Sienkiewicza, Kilińskiego, Rynek, Gdańska, Kościuszki.
Dojazd do posesji i zakładów pracy nie zostanie zakłócony.

Za utrudnienia przepraszamy.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie

czytaj więcej

KOMUNIKAT SP ZOZ W RYPINIE

02 lip 2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie w związku z licznymi nieprawdziwymi doniesieniami w mediach społecznościowych, informuje, że nie zamyka ani nie zamknął żadnego z oddziałów szpitalnych. Na oddziale dziecięcym w dniach od poniedziałku 24 czerwca do piątku 28 czerwca do godziny 15 z powodu usprawiedliwionej nieobecności lekarza pediatry, wstrzymano czasowo przyjęcia na oddział dziecięcy, nie było także możliwości realizacji porodów. Jest nam niezmiernie przykro z powodu utrudnień. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie podejmuje wszelkie działania mające na celu prawidłowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a nadrzędną misją w działalności Szpitala jest ratowanie życia i zdrowia pacjentów.

czytaj więcej