Powiat rypiński znajduje się we wschodniej części województwa Kujawsko - Pomorskiego, na historycznej ziemi dobrzyńskiej. Obejmuje obszar 587 km, który zamieszkuje około 46 tys. mieszkańców. W klasyfikacji krain geograficznych można go zaliczyć do Pojezierza Chełmińsko - Dobrzyńskiego, a dokładnie do północno - wschodniej części Pojezierza Dobrzyńskiego, które leży na północ od Kotliny Płockiej i Toruńskiej. Od wschodu graniczy z sandrową Równiną Urszulewską, której północno-zachodnia część gmina Skrwilno i Rogowo należy do powiatu rypińskiego. Największym jeziorem Równiny Urszulewskiej jest jezioro Skrwilno. Przewodnie cechy ukształtowania terenu powiatu rypińskiego wiążą się z ostatnim zlodowaceniem. Na terenie powiatu można wyróżnić następujące jednostki geomorfologiczne przedstawiające różne typy rzeźby: równiny moreny dennej, wysoczyzny moreny czołowej, równiny sandrowe. Dominuje krajobraz złożony z drobnych, niewysokich pagórków kontrastujący z licznymi obniżeniami i zamkniętymi zaklęsłościami wytopiskowymi o dnach stale podmokłych lub okresowo wypełnionych wodą. Powiat rypiński leży w dorzeczu Wisły. Rzeka jest czynnikiem podstawowym i decydującym o zasobach wód powierzchniowych. Bezpośrednim prawobrzeżnym dopływem Wisły jest Skrwa, zaś Rypienica wpada do Drwęcy. Długość Skrwy wynosi 99 km, jednak tylko ok. 15 km jej biegu znajduje się na terenie powiatu rypińskiego. Odwadnia ona górną część sandru Skrwy, a zwłaszcza zlewnię jeziora Skrwilno. Rypienica bierze początek w okolicy Zakrocza. W dalszym biegu jej koryto wykorzystuje głęboko wciętą w wysoczyznę rynnę subglacjalną.

Powierzchnia jej zlewni wynosi 340 km , zaś długość ponad 34 km. Rypienica jest zasilana szeregiem małych dopływów i wód powierzchniowych. Wśród jezior występujących w powiecie pod względem genetycznym dominują jeziora polodowcowe, a wśród nich jeziora rynnowe. Do największych należą Żalskie, Długie, Ostrowickie. Położenie powiatu rypińskiego na pograniczu Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej i Pojezierza Mazurskiego powoduje, że klimat tego obszaru ma cechy przejściowe spowodowane oddziaływaniem wpływów oceanicznych z zachodu i kontynentalnych ze wchodu. Miesiącem najzimniejszym jest luty, najcieplejszym lipiec. Tereny, na których leży powiat rypiński mają okres wegetacji od 206 do 212 dni. Wiatry mają przeważający kierunek zachodni i południowo – zachodni, w zimie do środkowoeuropejskiej strefy glebowej związanej z klimatem umiarkowanym, o wyraźnie zaakcentowanym udziale wpływów morskich. Charakterystyczne dla tej strefy są gleby brunatne, płowe, rdzawe oraz bielicowe. Pod względem przydatności rolniczej gleby płowe tworzą kompleksy żytnie bardzo dobre lub pszenne dobre. Gleby brunatne stanowią kompleks żytni bardzo dobry lub pszenny dobry. Natomiast gleby rdzawe i bielicowe sprzyjają występowaniu lasów, głównie sosnowych. Obszar powiatu rypińskiego cechuje wysoki wskaźnik rolniczego wykorzystania ziemi. Dotyczy to głównie gmin: Rypin, Wąpielsk, Brzuze ( znaczny udział gruntów ornych ). Natomiast w gminach Skrwilno i Rogowo w strukturze użytków rolnych dominują użytki zielone. Powiat rypiński cechuje się znacznym stopniem zalesienia. Duże kompleksy leśne występują głównie w gminach Rogowo i Skrwilno. Reasumując, należy stwierdzić, że warunki geograficzne i klimatyczne powiatu rypińskiego czynią zeń obszar atrakcyjny turystycznie.

poleć artykuł wersja do druku  

 
Copyright © 2007 by Logonet

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X