W dniu dzisiejszym starosta Zbigniew Zgórzyński oraz kierownik PCPR w Rypinie Katarzyna Bilicka spotkali się z Panią Teresą Góral w celu podpisania umowy dotyczącej przekazania wsparcia na budowę podnośnika pionowego do transportu osób niepełnosprawnych.

Pani Teresa Góral, mieszkanka Rypina, jest osobą niepełnosprawną zamieszkującą lokal w jednym z wielorodzinnych budynków. W związku z trudnościami w poruszaniu się konieczne jest stworzenie Pani Teresie warunków umożliwiających samodzielne przemieszczanie się na zewnątrz. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem w tym wypadku jest budowa windy. Koszt takiego urządzenia (oraz przygotowania terenu go otaczającego) to kwota ponad 40 000 zł - to znaczny wydatek jak na możliwości sfinansowania go samodzielnie. Pani Teresa Góral złożyła więc wniosek o dofinansowanie budowy ze środków PFRON, którymi w naszym powiecie dysponuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zgodnie z przyjętym trybem postępowania i zasad dofinansowania poszczególnych zadań wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 6 000 zł, jednak w tym przypadku, decyzją Zarządu Powiatu, kwota ta została zwiększona do 15 000 zł. Pozostałą część stanowić będą środki zebrane na indywidualnym koncie w jednej z fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oszczędności zgromadzone przez Panią Teresę. Budowa windy rozpocznie się tuż po dopełnieniu wszystkich formalności.

Podczas rozmowy ze starostą Pani Teresa nie ukrywała radości z faktu, że jeszcze przed jesienią będzie mogła korzystać z urządzenia.