Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz.814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r., poz. 730, poz. 935)

zapraszam

na XXVI sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 21 czerwca (środa) 2017 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad XXVI sesji V kadencji Rady Powiatu i stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu w Rypinie,

c) przyjęcie porządku obrad.

2. Złożenie ślubowania przez Pana Piotra Manelskiego w związku z wstąpieniem kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego.

3. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2016 rok.

4. Przedstawienie sprawozdania Starosty Rypińskiego z działalności Zarządu Powiatu za rok 2016.

5. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rypinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016.

6.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej złożonego do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Rypinie za rok 2016.

7. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rypinie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu powiatu za rok 2016.

8. Podjęcie uchwały Nr XXVI/160/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rypińskiego za 2016 rok (projekt uchwały – druk nr 1).

9. Podjęcie uchwały Nr XXVI/161/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2016 rok (projekt uchwały – druk nr 2).

10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ z siedzibą w Rypinie za 2016 rok.

11. Podjęcie uchwały Nr XXVI/162/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie za 2016rok (projekt uchwały – druk nr 3).

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Uchwała Nr XXVI/163/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XIV/116/2000 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SamodzielnegoZakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie (projekt uchwały – druk nr 4).

b) Uchwała Nr XXVI/164/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 (projekt uchwały – druk nr 5).

13. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu między sesjami.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

17. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Cegłowski

poleć artykuł wersja do druku  

 
Copyright © 2007 by Logonet

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X