PROPOZYCJE  TRAS  i  NAJCIEKAWSZE  JEZIORA

I.SAMOCHODOWE
1. RYPIN - MARIANKI (dwór z XIX wieku) - STRZYGI (grodzisko, kościół z XIV wieku, kapliczka,, cmentarz - grobowce właścicieli ziemskich, fragmenty młynu wodnego) - OSIEK (grodzisko, kościół z XIV/XV wiek z cudownym obrazem, cmentarz - grobowce właścicieli ziemskich, spichlerz) - ŁAPINÓŻEK (dwór) - RADZIKI MAŁE (dwór) - RADZIKI DUŻE (ruiny zamku rycerskiego Ogończyków, dwór z XIX wieku, kościół z XIV wieku, cmentarz z grobowcem powstańców styczniowych i grobowce ziemian) - TOMKOWO (pałac, park krajobrazowy - rezerwat) - PÓŁWIESK MAŁY (pałac z XIX wieku) - WĄPIELSK (pałac z XIX wieku) - DŁUGIE (pałac z XIX wieku z parkiem krajobrazowym, młyn wodny, jezioro) - RUSINOWO (spichlerz z XIX wieku, park krajobrazowy, pomnik pomordowanych z drugiej wojny światowej) - RYPIN
Długość trasy około 45 km.
 
2. RYPIN - STARORYPIN (grodzisko, obelisk pamiątkowy) - MICHAŁKI (kościół z 1935) - SADŁOWO (wzgórze zamkowe, pałac z XIX wieku, kościół z XVIII w. Z murowanymi płytami nagrobnymi, cmentarz z mogiłą powstańca 1863 rok, jezioro) - OKALEWO (Pałac klasycystyczny z 1800 roku z parkiem krajobrazowym, kościół z XIX wieku, gorzelnia z XIX wieku, rezerwat leśny, pomnik pomordowanych milicjantów 1947 rok) - SKRWILNO (grodzisko, kościół z 1852 roku, cmentarz z mogiłą powstańców 1863 rok i grobowcami wnuczki J. Wybickiego, założyciela targów skrwileńskich oaz właścicieli ziemskich, zabytkowe drewniane domy, jezioro i rzeka Skrwa) - RAK ( miejsce martyrologii) - RUDA (przełom rzeki Skrwy) - SKUDZAWY NOWY MŁYN (zabytkowy młyn wodny) - KAMIONKA (młyn wodny) - DYLEWO PRĄTNIA ( młyn wodny) - RYPIN
Długość trasy około 45 km.
 
3. RYPIN - CETKI (jezioro Czarownica) - GULBINY (park krajobrazowy, jezioro Długie) - TRĄBIN ( kościół z XIX wieku, jezioro, źródła rzeki Róziec) - OSTROWITE (cukrownia, dwór z XIX wieku, grodzisko, jezioro) - STUDZIANKA (kościół odpustowy z XVIII wieku, jezioro Kleszczyn) - ŻAŁE ( grodzisko, kościół z lat 1930-35, jeziora) - UGOSZCZ (pałac z XIX wieku, brama neorokokowa, jezioro) - OBORY (kościół i klasztor oo. Karmelitów, cmentarz z grobowcami katakumbami, kaplica) - SOMSIORY ( grodzisko, jezioro) - MŁYNIK K. ROGOWA ( wiatrak koźlak) - ROGOWO ( kościół z XIX wieku, kapliczka św. Bartłomieja, cmentarz, grobowce powstańców 1863 rok, żołnierze francuskich i rosyjskich oraz ziemian) - NADRÓŻ (pałac z XIX wieku z parkiem krajobrazowym) - BALIN (dwór z XIX wieku ) - GŁOWIŃSK (cmentarz) - KOWALKI (rezerwat żółwia błotnego)- RYPIN
Długość trasy około 75 km.
 
II ROWEROWA: RYPIN - GŁOWIŃSK ( cmentarz ) - KOWALKI ( rezerwat żółwia błotnego ) - DYLEWO PRĄTNIA ( młyn wodny ) - GODZISZEWY - SADŁOWO ( wzgórze zamkowe , cmentarz , kościół z XVIII w. , pałac z XIX w. ) - MICHAŁKI ( kościół) - STARORYPIN ( grodzisko , obelisk pamiątkowy ) - RUSINOWO ( pomnik pomordowanych z II wojny światowej , spichlerz z XIX w. , park krajobrazowy ) - RYPIN
Długość trasy około 28 km
III PIESZA: RYPIN ( park ) - SIKORY ( panorama Rypina ) - KOWALKI ( rezerwat żółwia błotnego ) - zejście do Rypienicy i przejście przez kładkę do ulicy Spokojnej przy ogródkach działkowych - UL. SPOKOJNA ( cmentarz żydowski ) - UL. CICHA ( domki jednorodzinne ) - UL. POLNA ( widok na budynek straży , dom dziecka ) - ul. BIELAWKI ( część przemysłowa miasta ) - skręt w kierunku Damixu , dalej do torów kolejowych i przy domku dróżnika przejście w stronę GASPOLU ( zakład ) - STARORYPIN ( grodzisko , obelisk pamiątkowy ) - LASEK RUSINOWSKI ( miejsce martyrologii) - RUSINOWO ( spichlerz , park krajobrazowy ) - RUSINOWO ( dawna cegielnia ) - RYPIN ( zakończenie ulica Rynek )
Długość trasy około 16 km

W okolicach powiatu warto obejrzeć:
- na obszarze Szwajcarii Dobrzyńskiej miejscowość Obory z klasztorem oo. Karmelitów o ponad 400-letniej historii. W kościele,, w głównym ołtarzu pieta Matki Boskiej Oborskiej, koronowana w lipcu 1976 r. przez prymasa Stefana Wyszyńskiego.
- Szafarnię na trasie Rypin-Golub-Dobrzyń nad Drwęcą, gdzie w dworku rodziny Dziewanowskich, miejscu pobytu w latach 1824-1825 Fryderyka Chopina (tu powstały pierwsze mazurki kompozytora) mieści się ośrodek Chopinowski. Odbywają się tu systematycznie koncerty, wystawy, turnieje wiedzy o Chopinie, a także pierwsze w kraju konkursy pianistyczne imienia F. Chopina dla dzieci i młodzieży. Dworek położony jest w zabytkowym parku z ciekawymi okazami flory.

Jezioro Bobrówiec
Jezioro Bobrówiec położone jest na terenie wsi Żałe, gm. Brzuze w dorzeczu rzeki Drwęcy w zlewni strugi Róziec. Zajmuje powierzchnię 5,07 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 3,0 m, Objętość jeziora to 150 tys. m3 wody.
Jezioro Bobrówiec to małe, płytkie jezioro o kształcie owalnym. Stoki misy jeziora łagodnie opadają w kierunku najgłębszego miejsca oraz wysokie i strome w części płytszej. Duże zamulenie dna jeziora oraz nieduża wielkość sprawiły, że panują w nim warunki zbliżone do stawu naturalnego, typu linowo-szczupakowego. Wody jeziora, podczas badań wykonanych w 1994 r., ocenione zostały jako: nie odpowiadające normom klasyfikacji wód latem i III klasie czystości wiosną. Podyktowane jest to ilością zanieczyszczeń niesionych przez przepływającą strugę Róziec.
Wokół jeziora występuje roślinność wodna wynurzona jak i zanurzona. Dominującymi gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina i pałka wąskolistna natomiast zanurzonej moczarka kanadyjska i grzybienie porastające około 60% dna zbiornika.
Jezioro o kształcie owalnym jest jeziorem ciepłym z uwagi na niewielką głębokość i dużą zawartość związków biogennych niesionych przez wody Róźca głównie w porze letniej z jezior Ostrowickiego i Kleszczyńskiego.
 Jezioro Brzuze
Jezioro Brzuze położone jest w miejscowości Brzuze, gm. Brzuze w dorzeczu rzeki Drwęcy w zlewni strugi Róziec. Zajmuje powierzchnię 20,10 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 7,9 m średnio 3,8 m. Objętość jeziora to 761 tys. m3 wody. Linia brzegowa misy zbiornika wynosi 2.060 m.
Jezioro Brzuskie ze względu na warunki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe należy do umiarkowanie podatnych na degradację. Wody jeziora, podczas wykonanych badań pod względem sanitarnym, zakwalifikowano do II klasy czystości wód. Duży wpływ ma na to nieduża zlewnia użytkowana rolniczo. Gro wód dopływowych do jeziora pochodzi z łąk i dużego obszaru nieużytków rolnych, które kiedyś były jeziorem.
Wokół jeziora występuje roślinność wodna wynurzona jak i zanurzona. Dominującymi gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina, która zajmuje 2,5 ha powierzchni, natomiast zanurzonej: rdestnica i rogatek - 1 ha.
Jezioro o kształcie zbliżonym do owalu, stoki misy jeziorowej łagodne, a dno stosunkowo równe, lekko opadające do głęboczka. Woda w całym słupie głębokości jest dostatecznie natleniona, o dość słabym uwarstwieniu termicznym. Panujące w nim warunki fizyko - chemiczne podobne są do warunków występujących w stawach naturalnych. Jest jeziorem typowo leszczowym, w którym główną pozycję stanowi leszcz - 24%, płoć - 40%, krąp - 26% oraz węgorz - 7% populacji ryb.
 
Jezioro Czarownica (Borzymin)

Jezioro Czarownica położone jest na terenie wsi Borzymin, gm. Rypin w dorzeczu rzeki Drwęcy w zlewni strugi Rypienica. Zajmuje powierzchnię 25,09 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 14,7 m, średnio 6,9 m. Objętość jeziora to 1.731,2 tys. m3 wody.
Jezioro Czarownica ze względu na warunki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe należy do umiarkowanie podatnych na degradację, jest to II kat. podatności na degradację. Wody jeziora zaliczone zostały do II klasy czystości wód. Jezioro nie posiada punktowych zanieczyszczeń przemysłowych. Niekorzystny wpływ na stan czystości wód ma jego zlewnia w 90% użytkowana rolniczo, stanowią ją gleby dość słabe intensywnie nawożone. Typowymi źródłami zanieczyszczeń obszarowych są mineralne i organiczne nawozy stosowane do upraw polowych.
Wokół jeziora występuje roślinność wodna wynurzona jak i zanurzona. Dominującymi gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina, tatarak i sitowie jeziorne porastające ok. 80% nabrzeża natomiast zanurzonej moczarka kanadyjska, grzybienie i grążel żółty.
Jezioro o kształcie wydłużonym, stoki misy jeziorowej dość strome. W okresie letnim wyraźne uwarstwienia termiczne, natlenienie wody do 8,0 m. Jest jeziorem typowo leszczowym - 32%, 51,3% -płoć, 5,2% - lin, a także 3,5% - okoń.
 
Jezioro Długie

Jezioro Długie położone jest na terenie wsi Długie, gm. Wąpielsk w dorzeczu rzeki Drwęcy w zlewni strugi Rypienica. Zajmuje powierzchnię 122,76 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 18,0 m, średnio 6,4 m. Objętość jeziora to 6.966,1 tys. m3 wody. Linia brzegowa misy zbiornika wynosi 13.200 m.
Jezioro Długie ze względu na warunki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe należy do umiarkowanie podatnych na degradację, jest to II kat. podatności na degradację. Wody jeziora zaliczone zostały do II klasy czystości wód. Jezioro nie posiada punktowych zanieczyszczeń przemysłowych. Niekorzystny wpływ na stan czystości wód ma jego zlewnia w 90% użytkowana rolniczo, stanowią ją gleby dość słabe intensywnie nawożone. Typowymi źródłami zanieczyszczeń obszarowych są mineralne i organiczne nawozy stosowane do upraw polowych.
Wokół jeziora występuje roślinność wodna wynurzona jak i zanurzona. Dominującymi gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina i sitowie jeziorne porastające ok. 4,3 ha nabrzeża natomiast zanurzonej: rdestnica i rogatek - ok. 5,2 ha.
Jezioro o kształcie zbliżonym do długiego rogala, stoki misy jeziorowej przeważnie dość strome. W okresie letnim wyraźne uwarstwienia termiczne, natlenienie wody do 8,0 m. Jest jeziorem typowo leszczowym - 35%, 24% -płoć, 12 % -węgorz, a także 7% z występujących gatunków ryb to ryby rodziny coregonidae (sielawa i sieja) co oznacza, że znalazły w tym zbiorniku odpowiednie warunki bytowania.
 Jezioro Głęboczek
Jezioro Głęboczek położone jest w miejscowości Żałe, gm. Brzuze i Nadróż gm. Rogowo w dorzeczu rzeki Drwęcy w zlewni strugi Ruziec. Zajmuje powierzchnię 12,07 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 13,80 m, średnio 6,5. Objętość jeziora to 105,3 tys. m3 wody.
Jezioro Głęboczek ze względu na warunki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe należy do umiarkowanie podatnych na degradację. Bezpośrednie otoczenie stanowią w 90% grunty orne i w 10% łąki. Jezioro nie posiada punktowych zanieczyszczeń przemysłowych. Niekorzystny wpływ na stan czystości wód ma jego zlewnia głównie użytkowana rolniczo. Typowymi źródłami zanieczyszczeń obszarowych są mineralne i organiczne nawozy stosowane do upraw polowych. Pod względem sanitarnym wody jeziora są czyste i mieszczą się w II klasie czystości wód.
Wokół jeziora występuje roślinność wodna wynurzona jak i zanurzona. Dominującymi gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina, pałka wąskolistna i sitowie, natomiast zanurzonej: moczarka kanadyjska, grzybień biały i grążel żółty.
Jezioro o kształcie wydłużonym, stoki misy jeziorowej stromo opadają w kierunku głębszych partii jeziora, dno również stromo opadające ku głęboczkowi. Woda w całym słupie głębokości jest dostatecznie natleniona, o dość małym zróżnicowaniu termicznym. W jeziorze nie zachodzą zjawiska przyduchy. Jest jeziorem typowo leszczowym, w którym główną pozycję stanowi leszcz - 51%, płoć i wzdręga - 18%, szczupak - 29,2%, okoń - 8% i lin - 10% populacji ryb.
 
 Jezioro Huta (Nadroskie)

Jezioro Huta położone jest na terenie wsi Huta, gm. Rogowo w dorzeczu rzeki Drwęcy w zlewni strugi Ruziec. Zajmuje powierzchnię 34,5 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 21,2 m, średnio 6,6 m. Objętość jeziora to 1.795,2 tys. m3 wody. Połączone poprzez rów bezimienny z jeziorem Ruda.
Jezioro Huta ze względu na warunki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe należy do umiarkowanie podatnych na degradację, jest to II kat. podatności na degradację. Jezioro nie posiada punktowych zanieczyszczeń przemysłowych. Bezpośrednią zlewnię tworzą lasy - 70% i łąki - 30% powierzchni terenu. Pod względem sanitarnym wody jeziora mieszczą się w III klasie czystości wód. Niekorzystny wpływ na ten stan ma lokalizacja ośrodka wypoczynkowego, a także zlewnia jego dopływów głównie użytkowana rolniczo, którą stanowią gleby dość słabe, intensywnie nawożone. Typowymi źródłami zanieczyszczeń obszarowych są mineralne i organiczne nawozy stosowane do upraw polowych.
Wokół jeziora występuje roślinność wodna wynurzona jak i zanurzona. Dominującymi gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina i pałka wodna porastające ok. 3,5 ha nabrzeża co stanowi 95,5 % linii brzegowej, natomiast zanurzonej: rdestnica i rogatek - ok. 3,0 ha.
Jezioro o kształcie zbliżonym do rogala. Strefa przybrzeżna wąska opadająca stromym stokiem ku głębszym partiom jeziora. W okresie letnim wyraźne uwarstwienia termiczne, natlenienie wody do 7,0 m. Jest jeziorem typowo leszczowym, w którym główną pozycję stanowi leszcz - 50%, węgorz - 17%, szczupak - 11% oraz płoć i krąp po 6% ogólnej populacji ryb występującej w wodach jeziora.
 Jezioro Kiełpińskie
Jezioro Kiełpiny położone jest na terenie wsi Kiełpiny i Łapinóżek, gm. Wąpielsk w dorzeczu rzeki Drwęcy w zlewni strugi Rypienica. Zajmuje powierzchnię 44,4 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 10,0 m, średnio 5,3 m. Objętość jeziora to 2.359,0 tys. m3 wody. Linia brzegowa misy zbiornika wynosi 5.150 m.
Jezioro Kiełpińskie ze względu na warunki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe należy do umiarkowanie podatnych na degradację, jest to II kat. podatności na degradację. Wody jeziora zaliczone zostały do II klasy czystości wód. Jezioro nie posiada punktowych zanieczyszczeń przemysłowych. Niekorzystny wpływ na stan czystości wód ma jego zlewnia w 90% użytkowana rolniczo, stanowią ją gleby dość słabe intensywnie nawożone. Typowymi źródłami zanieczyszczeń obszarowych są mineralne i organiczne nawozy stosowane do upraw polowych.
Wokół jeziora występuje roślinność wodna wynurzona jak i zanurzona. Dominującymi gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina i sitowie jeziorne porastające ok. 4,4 ha nabrzeża natomiast zanurzonej: rdestnica i rogatek - ok. 4,4 ha.
Jezioro o kształcie podłużnym, rynnowym, stoki misy jeziorowej przeważnie dość strome. W okresie letnim wyraźne uwarstwienia termiczne, natlenienie wody do 7,0 m. Jest jeziorem typowo linowo-szczupakowym, chociaż 37% z występujących gatunków ryb to leszcz, 24% płoć i 11% krąp.
 
 Jezioro Kleszczyn

Jezioro Kleszczyn położone jest na terenie wsi Kleszczyn, gm. Brzuze w dorzeczu rzeki Drwęcy w zlewni strugi Róziec. Zajmuje powierzchnię 95,26 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 10,8 m, średnio 5,3 m. Objętość jeziora to 3.873,7 tys. m3 wody. Linia brzegowa misy zbiornika wynosi 4.750 m.
Jezioro Kleszczyńskie ze względu na warunki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe należy do umiarkowanie podatnych na degradację, jest to II kat. podatności na degradację. Wody jeziora, podczas badań wykonanych w 1994 r., ocenione zostały jako nie odpowiadające normom klasyfikacji wód.
Wokół jeziora występuje roślinność wodna wynurzona jak i zanurzona. Dominującymi gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina i pałka wąskolistna natomiast zanurzonej: rdestnica, jaskier krążkolistny i rogatek.
Jezioro o kształcie zbliżonym do rogala jest jeziorem typowo leszczowym zmieniającym się z uwagi na postępującą żyzność wody w typ sandaczowy. Ze względu na dużą zawartość związków biogennych jest ono jeziorem ciepłym, w którym występuje słabe uwarstwienie termiczne. Badania przeprowadzone przez WIOŚ we Włocławku w sierpniu 1994 r. na głębokości powyżej 8,0 m wykazały, że temperatura powierzchni dna wynosi 16C.
 
Jezioro Kopiec

Jezioro Żalskie Kopiec położone jest na terenie wsi Żałe, gm. Brzuze w dorzeczu rzeki Drwęcy w zlewni strugi Ruziec. Zajmuje powierzchnię 16,5 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 17,0 m, średnio 7,5 m. Objętość jeziora to 12.184,8 tys. m3 wody. Linia brzegowa misy zbiornika wynosi 8.800 m.
Jezioro Kopiec względu na warunki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe należy do umiarkowanie podatnych na degradację, jest to II kat. podatności na degradację. Wody jeziora, podczas badań wykonanych w 1995 r., zaliczone zostały do III klasy czystości wód. Jezioro nie posiada punktowych zanieczyszczeń przemysłowych. Niekorzystny wpływ na stan czystości wód ma jego zlewnia w ponad 60% użytkowana rolniczo, stanowią ją gleby dość słabe intensywnie nawożone. Typowymi źródłami zanieczyszczeń obszarowych są mineralne i organiczne nawozy stosowane do upraw polowych.
Jezioro porośnięte jest w niewielkim procencie roślinnością wodną wynurzoną jak i zanurzoną. Dominującymi gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina i sitowie jeziorne, natomiast zanurzonej: rdestnica i rogatek.
Jezioro o kształcie wydłużonym, stoki misy jeziorowej przeważnie dość strome, a dno muliste. Jest jeziorem typowo leszczowo-płociowym. Ryby te przeważają w populacji gatunków ryb występujących w tym jeziorze.
Jezioro Łączonek
Jezioro Łączonek położone jest na terenie wsi Łączonek, gm. Brzuze w dorzeczu rzeki Drwęcy w zlewni strugi Rypienica. Zajmuje powierzchnię 5,0 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 2,7 m, średnio 1,7 m. Objętość jeziora to 2.943,9 tys. m3 wody. Linia brzegowa misy zbiornika wynosi 6.075 m.
Jezioro Łączonek ze względu na warunki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe należy do bardzo podatnych na degradację. Wody jeziora zaliczone zostały do III klasy czystości wód. Jezioro nie posiada punktowych zanieczyszczeń przemysłowych. Niekorzystny wpływ na stan czystości wód ma jego zlewnia w 89% użytkowana rolniczo oraz nieduża głębokość i duże zamulenie dna jeziora. Typowymi źródłami zanieczyszczeń obszarowych są mineralne i organiczne nawozy stosowane do upraw polowych.
Wokół jeziora występuje roślinność wodna wynurzona i zanurzona. Dominującymi gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina i sitowie porastające całe nabrzeże, natomiast zanurzonej, która pokrywa 60% dna jeziora - moczarka kanadyjska i grzybienie.
Jezioro o kształcie zbliżonym do owalu, stoki misy jeziornej łagodnie opadające ku głęboczkowi. Jest jeziorem typowo linowo-szczupakowym, chociaż bardzo dobre warunki do tarła i wzrostu mają ryby z rodziny karpiowatych - leszcz i płoć.
Jezioro Okonin
Jezioro Okonin położone jest w miejscowości Okonin, gm. Brzuze w dorzeczu rzeki Drwęcy w zlewni strugi Ruziec. Zajmuje powierzchnię 9,85 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 15,0 m, średnio 7,7 m. Objętość jeziora to 758,4 tys. m3 wody.
Jezioro Okonin ze względu na warunki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe należy do umiarkowanie podatnych na degradację. Bezpośrednie otoczenie stanowią w 90% grunty orne i w 10% łąki. Jezioro nie posiada punktowych zanieczyszczeń przemysłowych. Niekorzystny wpływ na stan czystości wód ma jego zlewnia głównie użytkowana rolniczo. Typowymi źródłami zanieczyszczeń obszarowych są mineralne i organiczne nawozy stosowane do upraw polowych. Pod względem sanitarnym wody jeziora są czyste i mieszczą się w II klasie czystości wód.
Wokół jeziora występuje roślinność wodna wynurzona jak i zanurzona. Dominującymi gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina, pałka wąskolistna i sitowie, natomiast zanurzonej: moczarka kanadyjska, grzybień biały i grążel żółty.
Jezioro o kształcie wydłużonym, stoki misy jeziorowej stromo opadają w kierunku głębszych partii jeziora, dno również stromo opadające ku głęboczkowi. Woda w całym słupie głębokości jest dostatecznie natleniona, o dość małym zróżnicowaniu termicznym. W jeziorze nie zachodzą zjawiska przyduchy. Jest jeziorem typowo leszczowym, w którym główną pozycję stanowi leszcz - 83,1%, płoć i wzdręga - 42,7%, szczupak - 4,2%, okoń - 3% i węgorz - 4,7% populacji ryb.
Jezioro Radzynek (Paproty)
Jezioro Radzynek położone jest w miejscowości Radzynek, gm. Brzuze w dorzeczu rzeki Drwęcy w zlewni strugi Ruziec. Zajmuje powierzchnię 6,5 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 2,5 m. Objętość jeziora to 162,5 tys. m3 wody.
Jezioro Radzynek ze względu na warunki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe należy do bardzo podatnych na degradację. Wody jeziora, podczas wykonanych badań pod względem stanu czystości wód, zakwalifikowano jako poza klasowe. Bezpośrednie otoczenie stanowią w 70% lasy i w 30% łąki i grunty orne.
Wokół jeziora występuje roślinność wodna wynurzona jak i zanurzona. Dominującymi gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina, pałka wąskolistna i sitowie, natomiast zanurzonej: moczarka kanadyjska, grzybień biały i grążel żółty.
Jezioro o kształcie wydłużonym, stoki misy jeziorowej stromo opadające w kierunku głębszych partii jeziora, a dno stosunkowo równe, lekko opadające w kierunku głęboczka. Woda na całej głębokości jest dostatecznie natleniona, o dość wysokiej temperaturze w okresie letnim i występowaniu zjawiska przyduchy w czasie zimy. Panujące w nim warunki fizyko - chemiczne podobne są do warunków występujących w stawach naturalnych. Jest jeziorem typowo karasiowym, w którym główną pozycję stanowi karaś - 53,1% i lin - 42,7% populacji ryb.
 
Jezioro Ruda

Jezioro Ruda położone jest na terenie wsi Ruda, gm. Rogowo w dorzeczu rzeki Drwęcy w zlewni strugi Ruziec. Zajmuje powierzchnię 48,9 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 14,9 m, średnio 7,9 m. Objętość jeziora to 3.764,4 tys. m3 wody. Linia brzegowa misy zbiornika wynosi 3.350 m. Połączone poprzez rów bezimienny z jeziorem Kościan.
Jezioro Ruda ze względu na warunki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe należy do umiarkowanie podatnych na degradację, jest to II kat. podatności na degradację. Wody jeziora, podczas badań wykonanych w 1998 r., zaliczone zostały do III klasy czystości wód. Jezioro nie posiada punktowych zanieczyszczeń przemysłowych. Niekorzystny wpływ na stan czystości wód ma jego zlewnia głównie użytkowana rolniczo, stanowią ją gleby dość słabe intensywnie nawożone. Typowymi źródłami zanieczyszczeń obszarowych są mineralne i organiczne nawozy stosowane do upraw polowych. Pod względem sanitarnym wody jeziora są bardzo czyste i mieszczą się w I klasie czystości wód.
Wokół jeziora występuje roślinność wodna wynurzona jak i zanurzona. Dominującymi gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina i sitowie jeziorne porastające ok. 3,5 ha nabrzeża co stanowi 95,5 % linii brzegowej, natomiast zanurzonej: rdestnica i rogatek - ok. 3,0 ha.
Jezioro o kształcie zbliżonym do długiego rogala. Strefa przybrzeżna wąska opadająca stromym stokiem ku głębszym partiom jeziora. W okresie letnim wyraźne uwarstwienia termiczne, natlenienie wody do 7,0 m. Jest jeziorem typowo leszczowym.
 
Jezioro Skrwilno

Jezioro Skrwilno położone jest w miejscowości Skrwilno, gm. Skrwilno w dorzeczu rzeki Skrwy. Zajmuje powierzchnię 74,0 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 1,8 m średnio 1,0 m. Objętość jeziora to 602 tys. m3 wody. Linia brzegowa misy zbiornika wynosi 4.235 m. Jezioro przepływowe, leży na cieku rzeki Skrwy oraz dopływa do niego struga Okalewka. W środkowej części zbiornika znajduje się wyspa o powierzchni 0,5 ha. Jezioro Skrwileńskie ze względu na warunki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe należy do bardzo podatnych na degradację. Wody jeziora, podczas wykonanych badań pod względem stanu czystości wód, zakwalifikowano jako poza klasowe. Bezpośrednie otoczenie stanowią w 70% lasy i w 30% łąki na małożyznych gruntach.
Wokół jeziora występuje roślinność wodna wynurzona jak i zanurzona. Dominującymi gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina, pałka wąskolistna i sitowie która zajmuje 3,0 ha powierzchni, natomiast zanurzonej: moczarka kanadyjska, grzybienie i grążel żółty - 71 ha - 96% powierzchni zwierciadła wody.
Jezioro o kształcie zbliżonym do owalu, stoki misy jeziorowej łagodne, a dno stosunkowo równe, lekko opadające w kierunku głębszych partii. Woda w całym słupie głębokości jest dostatecznie natleniona, o dość wysokiej temperaturze w okresie letnim i występowaniu zjawiska przyduchy w czasie zimy. Panujące w nim warunki fizykochemiczne podobne są do warunków występujących w stawach naturalnych. Jest jeziorem typowo linowo-szczupakowym, w którym główną pozycję stanowi lin - 53%, płoć i wzdręga - 24%, szczupak - 11% oraz karaś - 7%.
Jezioro Trąbińskie
Jezioro Trąbińskie położone jest na terenie wsi Trąbin, gm. Brzuze w dorzeczu rzeki Drwęcy w zlewni strugi Rypienica. Zajmuje powierzchnię 47,3 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 16,0 m, średnio 5,9 m. Objętość jeziora to 2.943,9 tys. m3 wody. Linia brzegowa misy zbiornika wynosi 6.075 m.
Jezioro Kiełpińskie ze względu na warunki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe należy do bardzo podatnych na degradację, zaliczono je do III kat. podatności na degradację. Wody jeziora, po przeprowadzeniu badań w 1998 r., zaliczone zostały do III klasy czystości wód. Jezioro nie posiada punktowych zanieczyszczeń przemysłowych. Niekorzystny wpływ na stan czystości wód ma jego zlewnia w 89% użytkowana rolniczo, uboga roślinność szuwarowa oraz roślinność nadbrzeżna, która występuje sporadycznie. Typowymi źródłami zanieczyszczeń obszarowych są mineralne i organiczne nawozy stosowane do upraw polowych.
Wokół jeziora ubogo występuje roślinność wodna wynurzona jak i zanurzona. Dominującymi gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina i pałka wąskolistna porastające ok. 2,1 ha nabrzeża natomiast zanurzonej - rogatek - ok. 0,6 ha.
Jezioro o kształcie podłużnym, rynnowym, stoki misy jeziornej są bardzo strome dość strome. W okresie letnim wyraźne uwarstwienia termiczne, natlenienie wody do 7,0 m. Jest jeziorem typowo leszczowym, chociaż dobre warunki wzrostu ma płoć i węgorz.
 
Jezioro Urszulewskie
Jezioro Urszulewo położone jest w miejscowości Urszulewo, gm. Skrwilno i gm. Szczutowo w dorzeczu rzeki Skrwy. Zajmuje powierzchnię 288,7 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 6,2 m średnio 2,6 m. Objętość jeziora to 7.792,3 tys. m3 wody. Linia brzegowa misy zbiornika wynosi 11.200 m. Jezioro przepływowe, którego dopływem jest ciek bez nazwy z jez. Szczutowskiego, a odpływem struga Urszulewka.
Jezioro Urszulewo ze względu na warunki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe należy do bardzo podatnych na degradację. Wody jeziora, podczas wykonanych badań pod względem stanu czystości wód, zakwalifikowano jako poza klasowe. Bezpośrednie otoczenie stanowią w 35% lasy, w 35% łąki i pastwiska i w 30% grunty orne.
Wokół jeziora występuje roślinność wodna wynurzona jak i zanurzona. Dominującymi gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina pospolita, pałka wąskolistna i sitowie, która zajmuje 11,0 ha - 4% powierzchni, natomiast zanurzonej: wywłócznik, rogatek i rdestnica - 13 ha - 4,4% powierzchni zwierciadła wody.
Jezioro o kształcie wydłużonym, stoki misy jeziorowej łagodne, a dno płaskie, lekko opadające w kierunku głębszych partii. Woda w całym słupie głębokości jest dostatecznie natleniona, o dość wyrównanej temperaturze w okresie letnim bez skoków termicznych i występowaniu zjawiska przyduchy. Panujące w nim warunki fizykochemiczne podobne są do warunków występujących w stawach naturalnych. Jest jeziorem typowo sandaczowym, w którym główną pozycję stanowi węgorz - 42%, płoć - 45%, leszcz - 6% oraz sandacz - 4% ogólnej populacji ryb. W okresie letnim i wczesnojesiennym występują silne zakwity planktonu roślinnego, głównie sinic, których toksyny mogą powodować śnięcia ryb.
 
Jezioro Żalskie Duże (Wielgie)

Jezioro Żalskie Duże położone jest na terenie wsi Żałe, gm. Brzuze w dorzeczu rzeki Drwęcy w zlewni strugi Ruziec. Zajmuje powierzchnię 154,2 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 17,0 m, średnio 7,5 m. Objętość jeziora to 12.184,8 tys. m3 wody. Linia brzegowa misy zbiornika wynosi 8.800 m.
Jezioro Wielgie ze względu na warunki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe należy do umiarkowanie podatnych na degradację, jest to II kat. podatności na degradację. Wody jeziora, podczas badań wykonanych w 1995 r., zaliczone zostały do III klasy czystości wód. Jezioro nie posiada punktowych zanieczyszczeń przemysłowych. Niekorzystny wpływ na stan czystości wód ma jego zlewnia w ponad 60% użytkowana rolniczo, stanowią ją gleby dość słabe intensywnie nawożone. Typowymi źródłami zanieczyszczeń obszarowych są mineralne i organiczne nawozy stosowane do upraw polowych.
Wokół jeziora występuje roślinność wodna wynurzona jak i zanurzona. Dominującymi gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina i sitowie jeziorne porastające ok. 22 ha nabrzeża natomiast zanurzonej: rdestnica i rogatek - ok. 18 ha.
Jezioro o kształcie zbliżonym do długiego rogala, stoki misy jeziorowej przeważnie dość strome, a dno muliste. W okresie letnim wyraźne uwarstwienia termiczne, natlenienie wody do 7,0 m. Jest jeziorem typowo leszczowym. Wprowadzone w latach pięćdziesiątych ryby rodziny coregonidae (sielawa i sieja) odradzają się co oznacza, że znalazły w tym zbiorniku odpowiednie warunki bytowania.

Wyrobisko pożwirowe "Radziki"

Wyrobisko "Radziki" położone jest na terenie wsi Radziki, gm. Wąpielsk w dorzeczu rzeki Drwęcy. Zajmuje powierzchnię 60,0 ha. Maksymalna głębokość zbiornika wodnego wynosi 10,0 m, średnio 2,0 m. Objętość jeziora to 1.200,0 tys. m3 wody. Jest akwenem nie posiadającym dopływów i odpływu wód. Zasilanie wyrobiska w wody pochodzi głównie z wód wysiękowych oraz roztopowo - opadowych. Zbiornik powstały w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku).
Wyrobisko "Radziki" ze względu na warunki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe należy do umiarkowanie podatnych na degradację, jest to II kat. podatności na degradację. Wody akwenu należą do II klasy czystości wód. Jezioro nie posiada punktowych zanieczyszczeń przemysłowych. Jego zlewnia w 90% otoczona lasami także nie stanowi zagrożenia dla czystości wód.
Wokół zbiornika występuje roślinność wodna wynurzona jak i zanurzona. Dominującymi gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina i sitowie jeziorne porastające ok. 3,5 ha nabrzeża natomiast zanurzonej: rdestnica, rogatek i grążel żółty - ok. 15,0 ha.
Wyrobisko o kształcie wydłużonym podobnym do prostokąta, stoki misy jeziorowej łagodne, a dno płaskie, lekko opadające w kierunku głębszych partii. Woda w całym słupie głębokości jest dostatecznie natleniona, o dość wyrównanej temperaturze w okresie letnim. Jest akwenem zaliczonym do typu linowo-szczupakowego. Do 2000 roku nie prowadzono racjonalnej gospodarki rybackiej na tych wodach Jednorazowy odłów kontrolny wykazał występowanie w wodach wyrobiska szczupaka, karasia, lina i płoci.

poleć artykuł wersja do druku  

 
Copyright © 2007 by Logonet

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X